Advies
Deskundigheid met een vleugje creativiteit

Advies

Advies

Onze adviseurs zijn in te zetten op veel verschillende thema’s binnen uw organisatie of project. Ontdek hieronder welke expertise we in huis hebben.

Meer over Haever!

Projectaanpak en sturing

Wij geven advies over het inrichten van projecten en hoe je deze goed organiseert en structureert. Dit kan zijn het maken van een gezamenlijk projectplan, of het inrichten van de samenwerking met externe partijen. Daarbij zullen we altijd aandacht hebben voor de verschillende belangen en hoe deze bij elkaar te brengen zijn.

Contractmanagement

We adviseren over de wijze van inkopen. Wat is er nodig en hoe organiseren we dat? We vertalen de opgave graag samen met u naar een goed contract dat richting de markt kan. We begeleiden de aanbesteding en geven advies over het beheersen van het werk tijdens de uitvoeringsfase.

Reviews en audits

We doen reviews op tenderdocumenten en beoordelen planningen van projecten op haalbaarheid. Wij zijn de externe ogen, oren en hersens die u een kritische spiegel kunnen voorhouden.

Communicatie

Uw project is zichtbaar en de omgeving voelt zich betrokken. We brengen de stakeholders in beeld en organiseren actieve participatietrajecten. Hierdoor kennen wij de gevoeligheden en hoe daarmee om te gaan. We geven strategisch communicatie advies tijdens verschillende fases van projecten.

Projectondersteuning

Een goede projectondersteuner is onmisbaar in uw projectteam. Het is geen geheim dat je als projectmanager een hoop op je bord hebt: inhoud, stakeholders, targets… Hoe zorg je ervoor dat je overzicht houdt en alles op rolletjes loopt? Precies! Je zoekt – en vindt – bij ons de juiste projectondersteuner.

Veilige dijken in 2024

Rob Berentsen wordt vanuit HAEVER! ingezet bij project Verbetering Regionale Keringen Mark-Dintel-Vliet (VRK MDV) van Waterschap Brabantse Delta. Dit is de komende jaren een behoorlijke opgave die niet ongemerkt voorbij gaat. Er wordt daarom ook nauw samengewerkt met inwoners, agrariërs, bedrijven, (lokale) overheid, natuur- en andere belangenorganisaties.

Naar verwachting start het waterschap dit jaar met de uitvoering in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk, Etten-Leur en Steenbergen. Deze dijken moeten begin 2024 opgeleverd zijn om weer te voldoen aan de veiligheidsnormen die door de provincie zijn opgesteld.

Communicatie over de Natura 2000 opgave

Rijplaten, graafmachines en grondtransport in het gebied. Vanaf september 2022 ziet er even wat anders uit in natuurgebied De Wieden in Overijssel. De schop gaat er in de grond, om de bijzondere natuur te versterken en te beschermen. De Wieden is één van de vijf Natura 2000-projecten waar we vanuit HAEVER! verantwoordelijk zijn voor de communicatie.

Natura 2000 is een opgave met grote maatschappelijke impact op grondeigenaren en omwonenden en vereist zorgvuldige communicatie. Marita van Opstal begeleidt als communicatieadviseur de projecten van planuitwerking naar uitvoeringsfase en in de aanbesteding- en uitvoeringsfase. Daar hoort directe communicatie met grondeigenaren en omwonenden bij, maar ook met overige belangstellenden en pers. Daarnaast werken we samen met veel verschillende partijen, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap en gemeenten.

Versterken riviernatuur bij Rijkswaterstaat

Het Zwarte Water ligt ten noorden van Zwolle, waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. Het omliggende gebied, uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de zeldzame kievitsbloemhooilanden. De komende jaren wordt de bijzondere riviernatuur in dit gebied waar nodig hersteld en versterkt.

Voor dit project legt Rijkswaterstaat in Genne-Overwaters een nevengeul aan. Deze kleinere ‘extra’ rivier, die parallel loopt aan het Zwarte Water, wordt aantrekkelijk voor dier- en plantensoorten die van nature in dit gebied voorkomen. In dit Natura 2000-gebied planten we ook een hardhouten ooibos. Ook komen er luwtezones in het Zwarte Water, tussen Hasselt en het Zwarte Meer. Deze zones ontstaan doordat we er damwanden plaatsen. In de luwtezones zijn (scheeps)golven gedempt. Zo kunnen vissen er rustig opgroeien en verbetert de visstand.

Esther Horstink is namens HAEVER! projectsecretaris bij Rijkswaterstaat

Andere diensten

Interim management

We vervullen verschillende rollen binnen projecten en organisaties. Dit kunnen inhoudelijke rollen zijn op het gebied van contract, techniek of communicatie.

Training & Coaching

Op zoek naar een dagvoorzitter, een begeleider voor uw teambuilding, of een persoonlijk coach? HAEVER! verzorgt verschillende coachingstrajecten.

Snel advies nodig? Neem contact op!

We hebben veel deskundigheid in huis en zoeken waar nodig naar creatieve oplossingen. Voor elke uitdagende klantvraag binnen ons werkveld bieden we een gerichte aanpak. Kom maar op met uw vraag!

Of bel ons direct via 06-53513972

Contactformulier

Contactformulier

Onze opdrachtgevers

© 2024 - Haever

webdesign MoreCC realisatie